محاسبه طلوع و غروب خورشيد
شهر عرض - طول درجه دقيقه ثانيه زمان
عرض
شمالي = +
جنوبي = -
اختلاف ساعت با
مبناي ساعت گرينويچ
تغيير ساعت فصلي
طول
غربي = +
شرقي = -
ماه روز سال
معادله زمان (دقيقه) زاويه ميل (درجه) طلوع ظهر خورشيدي غروب زمان
محلي
گرينويچ
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس