آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1400/3/30
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
187.4 0 28 5 23.4 35 11.8 شهرکرد
129.5 0 22 10 22.9 33.2 12.5 بروجن
224.9 0 28 8 22.2 33.2 11.3 بن
  189.6 0 0 0 24.7 34.4 14.9 سامان  
  241.8 0 35 8 23.9 35.7 12 سورشجان  
819.8 0 44 14 24 34.3 13.6 کوهرنگ
437.7 0 23 9 30.5 40.5 20.4 لردگان
294 0 35 9 25 35.8 14.2 فارسان
176.6 0 34 9 24.3 34.1 14.5 فرخشهر
286.7 0 43 12 22.5 32.8 12.3 بلداجي
395.6 0 18 9 30.8 38.2 23.3 اردل
381.2 0 30 14 23.2 32.6 13.8 آورگان
گندمان
307.5 0 48 16 24.6 35.2 14 دزک
  مالخليفه  
  405.2 0 45 11 26.1 37.6 14.7 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  568.7 0 28 11 27.2 36.4 17.9 دوآب صمصامی  
  199.6 0 44 11 24.5 35.2 13.7 پل زمان خان  
  424.6 0 0 0 24.3 36 12.6 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
 
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.