آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/12/4
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
216.4 0 75 20 -0.6 8.9 -10 شهرکرد
188.8 0 72 18 0.8 7.5 -5.9 بروجن
230.3 0 62 16 -0.1 7.4 -7.6 بن
  247 0 56 26 2.5 8.6 -3.6 سامان  
  329.9 0 81 21 -0.1 7.7 -7.9 سورشجان  
1221.5 84 0 0 83 24 -3.7 2.8 -10.2 کوهرنگ
526.5 0 87 22 5.3 12 -1.4 لردگان
393.4 0 69 22 1.2 7.2 -4.7 فارسان
219.2 0 73 24 0.8 8.5 -7 فرخشهر
336.4 0 76 15 0.5 6.5 -5.6 بلداجي
541.7 0 70 27 4.9 10.5 -0.7 اردل
453.5 0 45 15 0.2 7 -6.6 آورگان
338.8 0 66 25 2 7.5 -3.5 گندمان
534.6 0 80 26 1 9 -7 دزک
  579.3 0 76 23 6.1 10.8 1.3 مالخليفه  
  588.6 0 0 0 3 9.4 -3.4 شلمزار  
  457.9 0 99 22 3.5 12 -5 آلونی  
  سرخون  
  784.3 0 73 29 2.1 6.8 -2.7 دوآب صمصامی  
  239.9 0 64 16 3.8 10.2 -2.6 پل زمان خان  
  547.3 0 0 0 4 9 -1 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 80 21 -0.3 9.7 -11.5 شهرکرد
0 73 24 0.1 8.2 -8.7 بروجن
0 65 21 -0.9 8.4 -11.2 بن
  0 57 23 1.9 9.2 -7.4 سامان  
  0 80 23 0.2 9 -9.5 سورشجان  
0 85 32 -4.1 4.5 -15.2 کوهرنگ
0 83 21 4.7 13.6 -3 لردگان
0 71 23 0.8 9 -7.5 فارسان
0 71 25 0.9 9.7 -8.3 فرخشهر
0 79 24 -0.8 7.8 -9.7 بلداجي
0 72 30 4.4 11.1 -3 اردل
0 53 20 -0.7 7.2 -9 آورگان
  0 74 32 0.2 7.5 -8 گندمان  
0 78 28 0.7 9.8 -7.8 دزک
0 71 22 5.5 12.6 -2.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.