آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1400/1/27
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
179.5 0 0 0 71 15 9.9 21.3 -1.5 شهرکرد
124.7 0 0 0 50 16 11 20.3 1.7 بروجن
211.9 0 0 0 45 8 12.4 21.9 2.9 بن
  178.4 0 0 0 37 20 14.1 22.1 6 سامان  
  236.4 0 0 0 64 17 9.9 20.6 -0.9 سورشجان  
807.4 0 0 0 70 23 8.7 16.8 0.6 کوهرنگ
430.5 0 0 0 70 27 13.6 23.4 3.8 لردگان
286.2 0 0 0 76 23 11 20.2 1.8 فارسان
171.1 0 0 0 66 16 11.4 21.1 1.8 فرخشهر
264 0 0 0 80 18 8.6 19.2 -2.1 بلداجي
386.5 0 0 0 79 19 14.4 22.2 6.6 اردل
368.4 0 0 0 56 20 10.8 18.2 3.4 آورگان
گندمان
294.7 0 0 0 78 22 11.7 20 3.4 دزک
  476.9 0 0 0 63 20 15.7 24 7.4 مالخليفه  
  392.5 0 0 0 71 20 11.5 21.4 1.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  191.3 0 0 0 64 15 15.4 23.7 7 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
 
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.