آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1399/8/8
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
1.4 0 52 9 8.9 21 -3.3 شهرکرد
0 0 37 16 8.4 18.9 -2.1 بروجن
0.3 0 35 13 8.8 18.8 -1.1 بن
  0.1 0 33 15 11.8 20.4 3.2 سامان  
  0 0 37 9 9.3 21.3 -2.6 سورشجان  
4.2 0 49 15 9.8 19.7 -0.2 کوهرنگ
1.5 0 41 15 14.9 25.2 4.6 لردگان
1.1 0 44 12 10.5 21 0 فارسان
1.4 0 45 13 9.4 20.2 -1.4 فرخشهر
0 0 63 16 7.6 19.1 -4 بلداجي
3.4 0 30 12 15.9 23.5 8.2 اردل
0.2 0 38 15 10 20 0 آورگان
گندمان
0.2 0 46 23 10.4 22.2 -1.4 دزک
  0 0 27 7 16.3 24.6 8 مالخليفه  
  1.3 0 48 14 11 22.9 -0.9 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  0.8 0 31 12 13.2 20.5 5.9 دوآب صمصامی  
  0 0 72 14 10.6 21.7 -0.5 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1399 آبان
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 44 6 8.2 24.8 -4.4 شهرکرد
0 36 12 10.3 24.9 -2.1 بروجن
0 32 9 10.2 23.2 -1.2 بن
  0 26 10 12.6 24.9 1.5 سامان  
  0 32 9 10.3 26.1 -3.2 سورشجان  
0 49 11 10.9 23.8 -0.2 کوهرنگ
0 38 12 15.8 28.6 3.4 لردگان
0 41 10 11.7 25.2 0 فارسان
0 38 9 11 24.2 -1.4 فرخشهر
0 54 11 9.7 24.4 -4 بلداجي
0 26 9 16.9 27.2 7.5 اردل
0 32 12 11.3 22.4 0 آورگان
  0 گندمان  
0 46 18 11.6 24.8 -1.8 دزک
0 24 5 17.1 27.5 7.4 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.