مدیران شهرستانی

رئیس هواشناسی شهرستان سامانی

آقای شکرالله محمد علیزاده
شماره تماس: 03833525565

--------------------------------

رئیس هواشناسی فرخشهر
آقای بهروز حسینی
شماره تماس:03833333865

--------------------------------

رئیس هواشناسی فرودگاه شهرکرد


آقای پرویز شاهقلیان 
شماره تماس:03832273865

----------------------------------

رئیس هواشناسی شهرستان لردگان


آقای داور حاجی پور
شماره تماس:03834442553

------------------------------------

رئیس هواشناسی شهرستان بروجن


آقای نبی الله بادست
شماره تماس:03834223500

-----------------------------------

رئیس هواشناسی شهرستان فارسان


آقای سید ابراهیم هاشمی 
شماره تماس:03833234191

----------------------------------

رئیس هواشناسی شهرستان اردل


آقای جعفر بابا احمدی 
شماره تماس:03834344343

---------------------------------

رئیس هواشناسی شهرستان کوهرنگ


آقای سید اسماعیل موسوی
شماره تماس:03833622090

--------------------------------

رئیس هواشناسی ایلبگی


آقای تقی اکبری 
شماره تماس:09103953274

 

 

 

 

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي