شورای اقامه نماز اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری

 

http://sbmet.ir/UserFiles/Uploads/sal.JPG

ستاد اقامه نماز اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری

 

قوانین و آئین نامه ها

آموزش

گزارش های دوره ای

 

مقدمه

تشكيل حكومت ديني نقطه تبلور آمال يك جامعه متدين است كه مي تواند با اهتمام بر تربيت نسل هايي داراي باورها و اعتقادات مذهبي تضميني باشد بر تداوم حكومت اسلامي لذا از وظايف مشخص و مبرهن دستگاههاي اجرايي دولت كه بازوي اجرايي حكومت اسلاميست و لازم است برآن اهتمام ورزد،بر پايي نماز است.


يكي از مهمترين وظايف حكومت و حق بزرگي كه مردم بر گردن حكومت دارند حق رشد فضيلت ها و پيشرفت در زمينه معنويات است و اين مطلب مهمي است كه بايد برايش برنامه ريزي و فكر شود.


ودر ميان مجموعه وظايف خطيري كه خداوند در قرآن با استقرار حاكميت الهي در نقطه اي از زمين بر دوش مومنان و بندگان زبده قرار داده است، اقامه نماز است كه در صدر امور قرارگرفته، اگر بر پا داشتن نماز در ميان مردم نقش بنيادي نمي داشت و همچون پايه استواري براي پيشبرد هدفهاي بزرگ نظام اسلامي به شمار نمي رفت،چنين تاكيد بليغي بر اهميت نماز نمي شد . لذا حقيقت آن است كه نماز با نقش عظيم تربيتي، با تاثير شگرف در ايجاد آرامش و سكينه قلبي مومنان،با دميدن روح توكل وتقوا و اخلاص در نمازگزار كه موجب دوري او و ديگران از گناه است و با درسهاي معرفتي گوناگون كه در الفاظ و اذكار آن نهفته است بسيار بيش از يك وظيفه شخصي و در واقع داراي نقش كليدي در اداره فرد و جامعه است

فوانین و آئین نامه ها

 

عنوان

حجم

دریافت

آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگي نماز

٨١,٢٩ KB

دریافت

تصويب نامه هيات وزيران

١,٨٦ MB

دریافت

دستورالعمل دوره آموزشی کارکنان دولت

٣١٥,٦٧ KB

دریافت

شيوه نامه 8 ساعته دوره آموزشي مديريت اقامه نماز

٥٤١,٣١ KB

دریافت

شيوه نامه فعالان اجرايي نماز

٢١٠,٧٣ KB

دریافت

شیوه نامه دوره آموزشي ائمه‌دستگاه‌هاي اجرايي

٣٤٧,٨٢ KB

 

آموزش
-
برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي متوليان امر نماز با موضوعات مختلف
-
برگزاري كلاس هاي آموزشي براي مديران در باب ضرورت و اهميت نماز
-
برگزاري دوره آموزشي متناسب با نياز كاركنان در باب نماز
-
آموزش روحانيون ائمه جماعت


الف:كاركنان آموزش (مدت دوره به طور متوسط 28 ساعت به صورت مجازي و حضوري)
اهداف
-
تدوين و اجراي دوره آموزشي به منظور ارتقاء دانش و بينش در مورد نماز و فلسفه و راز و رمز آن
-
آموزش كاركنان اهداف دوره:
-
ارتقاي آگاهي و انگيزش كاركنان جهت مشاركت فعال در ترويج فرهنگ اقامه نماز
-
تهيه و اجراي طرح جامع آموزش نماز ( قرائت، احكام و... )
-
آموزش مستمر كوتاه بين دو نماز به نمازگزاران
ب: آموزش فعالان اجراي نماز ويژه دبيران و رابطين (مدت دوره بطور متوسط18 ساعت به صورت حضوري)
اهداف
-
آشنايي بيشتر با جايگاه نماز در معارف اسلامي
-
آشنايي با مهارت هاي عمومي مورد نياز در حوزه اجرايي ستاد
-
افزايش كارآيي فعالان اجرايي نماز در راستاي اهداف
-
ايجاد آمادگي لازم براي شركت در دوره هاي تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت
-
تهيه گواهينامه پايان دوره به شركت كنندگان
ج: آموزش مديران (مدت دوره بطور متوسط8 ساعت به صورت حضوري)
اهداف
-
مشاركت دادن مديران دستگاه براي تصميم سازي و تصميم گيري در برنامه هاي اقامه نماز
-
جلب مشاركت فعال و موثر مديران در توسعه فرهنگ اقامه نماز
-
آموزش مديران در باب ضرورت و اهميت نماز
-
آموزش جهت اصول و مهارت هاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز
-
ايجاد حساسيت بين مديران و كاركنان نسبت به امر نماز
بند د: آموزش روحانيون ائمه جماعات (مدت دوره بطور متوسط24ساعت)
اهداف
-
آشنايي با اصول مديريت مشاهده روش هاي مختلف تعليم و تربيت و روانشناسي تربيتي
-
آگاهي لازم نسبت به مسائل سياسي اجتماعي روز كشور و دنيا
-
استفاده اثر بخش از امام جماعت توانمند و مجرب

                                                                         

 گزارش های دوره ای