گالري عکس
ايستگاه هواشناسي فرودگاه شهرکرد ايستگاه هواشناسي کوهرنگ - سال ۱۳۶۵ رياست اداره به همراه همکاران بازنشسته
برف 23 آبان 1385 شهرکرد برف 23 آبان 1385 شهرکرد افتتاحیه هواشناسی کاربردی شهرکرد
افتتاحیه هواشناسی کاربردی شهرکرد افتتاحیه هواشناسی کاربردی شهرکرد افتتاحیه هواشناسی کاربردی شهرکرد
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس