پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1398/۰۹/۲۵ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره: بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی به تدریج استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت که به تناوب تا اوایل روز پنج شنبه در سطح استان سبب ابرناکی ، بارش برف و باران ، گاهی وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط کولاک برف خواهد شد. شدت بارشهای این سامانه طی دوشنبه شب تا صبح روز سه شنبه در سطح استان به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان خواهد بود. برای روز چهارشنبه در سطح استان بارش برف پیش بینی می شود. کاهش محسوس دمای هوا در طی روز خصوصا صبح روزهای چهارشنبه تا جمعه و همچنین پدیده مه انتظار می رو
قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر در بعد از ظهر  بارش باران و برف گاهی وزش باد ابری  و بارش  برف گاهی وزش باد و کولاک برف قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر در بعد از ظهر  بارش باران و برف گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۲- °C حداقل دماي شهرکرد
۷ °C حداکثر دماي شهرکرد
۳- °C حداقل دماي بروجن
۷ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر در بعد از ظهر بارش باران و برف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : ابری در بعضی ساعات بارش برف و مه آلود
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش برف گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۳- °C حداقل دماي کوهرنگ
۱ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : ابری و بارش برف گاهی وزش باد و کولاک برف
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش برف گاهی وزش باد و کولاک برف در بعد از ظهر کاهش ابر
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش برف گاهی وزش باد و کولاک برف در بعد از ظهر کاهش ابر
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۳ °C حداقل دماي لردگان
۹ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر در بعد از ظهر بارش باران و برف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری به تدریج افزایش ابر و بارش باران و برف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش برف گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصيه هاي هولشناسي کشاورزي فرخشهر دوره زماني (۲۴/۰۹/۱۳۹۸لغايت۲۷/۰۹/۱۳۹۸) توصیه¬های بخش زراعت: 1- تخلیه آب لوله¬ها و پمپ¬ها و جمع¬آوری تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار با توجه به برودت هوا. 2- استفاده از ضدیخ در رادیاتور ماشین‏آلات کشاورزی با توجه به برودت هوا. 3- پایان مهلت انجام کشت انتظاری گندم دیم در مناطق مستعد تا روز دوشنبه. 4- خودداری از انجام هرگونه عملیات زراعی در مزرعه با توجه به رخداد بارندگی در روز دوشنبه و سه¬شنبه. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم 1- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ و تامین منابع سوخت با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و بارندگی. 2- رنگ¬¬آمیزی تنه درختان با استفاده از رنگ سفید محلول در آب جهت جلوگیری از آسیب سرمازدگی و آفتاب‏سوختگی ناشی از پوشش برف. 3- حفاظت از تنه درختان و نهال‏های جوان با استفاده از پوشش‏های محافظ قابل دسترس (گونی¬پیچی و ...) با توجه به سرمای هوا و پوشش برف و جهت جلوگیری از آسیب جوندگان. 4- تقویت سازه گلخانه‏ها با توجه به احتمال بارش برف در روز سهشنبه. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم دما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه به سرمای هوا و ابرناکی جهت جلوگیری از شیوع بیماری. 2- خودداری عشایر ودام¬داران از اسکان در حاشیه رودخانه¬ها و مسیل¬ها و جلوگیری از عبور آنها از مناطق مرتفع وگردنه¬های برفگیر طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه با توجه به بارندگی شدید وسرمای هوا و احتمال کولاک برف (به ویژه در مناطق غربی و جنوبی استان). توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر بارندگی و سرما (پوشاندن کندوها و خودداری از جابجایی آنها در مناطق سردسیر). 2- کوچک کردن و یا بستن دریچه پرواز کندوها. 3- انجام تغذیه مکمل زنبورها. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبی و تهویه مناسب استخرها با توجه به رخداد بارندگی. 2- تنظیم و کنترل دریچه¬های ورودی و خروجی آب استخرها با توجه به بارندگی سنگین پیش روی طی 72 ساعت آینده. 3- اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از ورود آب گل¬آلود به استخرها و ایجاد تلفات با توجه به حجم زیاد روان¬آب حاصل از بارندگی در مناطق جنوبی و غربی استان طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه. . توصيه هاي هولشناسي کشاورزي سامان دوره زماني (۲۴/۰۹/۱۳۹۸لغايت ۲۷/۰۹/۱۳۹۸) توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) باغداران نسبت به قطع آبیاری، جمع آوری و تخلیه آب لوله های آبیاری تحت فشار و پمپ های آب اقدام نمایند. 2) استفاده از کودهای پتاسه به روش چالکود، بر اساس نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما. 3) عدم هرگونه محلول‏پاشی و سم‏پاشی با توجه به پائین بودن دمای هوا و وزش باد. 4) رعایت بهداشت باغ، هرس سرشاخه های آلوده و جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ با توجه به روند کاهشی دما. 2) کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها با توجه روند کاهشی دما. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1) حفاظت از کندوهای زنبورهای عسل بوسیله تنگ کردن دریچه پرواز و تغذیه مصنوعی با توجه به روند کاهشی دما.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس