پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تفسير نقشه مورخه
بر اساس بررسی آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، برای امروز در سطح استان در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی همراه با وزش باد و از فردا تا پنج شنبه آسمان صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد به نسبت شدید و احتمال خیزش گرد و خاک درمناطق مستعد پیش بینی می شود . دمای هوا طی پنج روز آینده خصوصا ازروز دوشنبه روند کاهشی خواهد داشت .
صاف بتدريج قسمتي ابري در بعدازظهر وزش باد شديد با احتمال گردو خاک صاف گاهي وزش باد بتدريج قسمتي ابري صاف بتدريج قسمتي ابري در بعد ازظهر وزش باد شديد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۳ °C حداقل دماي شهرکرد
۲۶ °C حداکثر دماي شهرکرد
۵ °C حداقل دماي بروجن
۲۴ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف بتدريج قسمتي ابري در بعدازظهر وزش باد شديد با احتمال گردو خاک
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد شديدبا احتمال گرد و خاک
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعدازظهر وزش باد شديد با احتمال گردو خاک
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۵ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۵ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهي وزش باد بتدريج قسمتي ابري
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهي وزش باد بتدريج قسمتي ابري در بعدازظهر وزش باد شديد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعدازظهر وزش باد شديد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۱ °C حداقل دماي لردگان
۳۰ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف بتدريج قسمتي ابري در بعد ازظهر وزش باد شديد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد شديد و احتمال گرد و خاک
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد شديد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی فرخشهر ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ لغايت ۱۴۰۰/۰۷/۲۸: توصیه¬های بخش زراعت: 1- عدم آتش زدن بقایای محصولات زراعی با توجه به وزش باد نسبتاً شدیدو جهت جلوگیری از حذف میکروارگانیسم¬های مفید خاکزی.3- آغاز کشت غلات پائیزهبا رعایت تاریخ کاشتو با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و پیش‏بینی‏های هواشناسی (کشت جو آبی در نیمه دوم مهر و کشت گندم آبی در دهه سوم مهر تا اواسط آبان).4- انجام آبیاری دوم یا سوم مزارع کشت شده کلزا با توجه به تاخیر در شروع بارش‏های پائیزه.5- تسریع در برداشت محصولات باقیمانده در مزارع (لوبیا، ذرت و...) با توجه به روند کاهشی دما.6- پایش و کنترل علف‏های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع کشت شده کلزاپیش از سرد شدن هوا. 7- انجام کوددهی پتاسه همراه با آب آبیاری یا محلول¬پاشی مزارع کلزا با کودهای حاوی اسیدهای آمینه جهت افزایش مقاومت به تنش سرما. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- افزایش دورآبیاری درختان با توجه به نیاز گیاهو کاهش دمای هوا.2- تنظیم وکنترل دما وتهیه سوخت گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به روند کاهشی دما از اواسط هفته.3- تسریع در انجام محلول¬پاشی درختان میوه با ترکیبات فروت ست، پیش از ریزش برگ¬ها جهت تقویت گیاه و انگیزش جوانه¬های زایشی برای سال آینده و افزایش مقاومت درخت به تنش خشکی و سرمازدگی.4- تسریع در برداشت محصولات باغی باقیمانده روی درختان با توجه به روند کاهشی دما و پایان فصل برداشت.5- جمع¬آوری بادام¬های آلوده به زنبور مغزخوار بادام (زنگوله¬ها) از روی درختان و سطح باغ و سوزاندن آنها. 6- عدم استفاده از کودهای ازته (نیترات آمونیوم و ...) جهت جلوگیری از رقیق شدن شیره گیاهی و فعال شدن درخت و بروز تنش سرمازدگی. 7- عدم انجام هرس سبز درختان. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما، رطوبت و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬هابا توجه به کاهش دما از اواسط هفته. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- عایق¬بندی وحفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابروزش بادوکاهش دما. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبیبا توجه به روند کاهشی دما. <”BR>
BR
.!BR>
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی سامان ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ لغايت ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس