پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۹/۱۱/۰۴ تفسير نقشه مورخه
. براساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی طی پنج روز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود. در این مدت ماندگاری هوای سرد و به تدریج افزایش نسبی دما و در برخی نقاط مه صبحگاهی و غبار رقیق انتظار می رود.
صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد  با احتمال مه صبحگاهی  و غبار رقیق صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد  صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-۱۳ °C حداقل دماي شهرکرد
۵ °C حداکثر دماي شهرکرد
-۱۲ °C حداقل دماي بروجن
۴ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد با احتمال مه صبحگاهی و غبار رقیق
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد با احتمال مه صبحگاهی و غبار رقیق
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد با احتمال مه صبحگاهی و غبار رقیق
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
-۱۶ °C حداقل دماي کوهرنگ
۰ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
-۵ °C حداقل دماي لردگان
۱۲ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی فرخشهر از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۹لغایت ۰۵/۱۱/99: توصیه¬های بخش زراعت: 1- ضرورت استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین‏های کشاورزی و حفاظت و نگهداری ماشین¬آلات کشاورزی در مکان¬های مسقف و پوشیده با توجه به افت محسوس دما طی 4 روز آینده.2- عدم انجام هرگونه سم¬پاشی و محلول¬پاشی در مزارع با توجه به پائین بودن دما و وزش باد شدید و بارندگی طی چند روز آینده. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما،رطوبت و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به افت شدید دما طی روزهای جمعه تا دوشنبه.2- تامین سوخت زمستانه برای گلخانه‏ها با توجه به سرمای هوا. 3- تقویت و استحکام سازه و پوشش گلخانه¬ها و تاسیسات گلخانه¬ای با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید و بارش برف طی 72 ساعت آینده. 4-پوشاندن تنه درختان جهت حفاظت از سرمازدگی و آسیب جوندگان.5- رنگ¬آمیزی تنه درختان با رنگ سفید جهت حفاظت از آفتاب¬سوختگی ناشی از پوشش برف (به¬ویژه درشیب¬های جنوبی وآفتاب¬گیر).6- عدم انجام هرگونه هرس درختان میوه با توجه به پائین بودن دما. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما، رطوبت و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬هابا توجه به سرمایهوا. 2- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از دام و طیور در برابر سرمازدگی و جلوگیری از شیوع بیماری¬¬های ویروسی با توجه بهسرمای هوا و تراکم دام و طیور در دامداری¬ها و مرغ¬داری¬ها.3- خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات طی 48 ساعت آینده با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید و سرمای شدید و بارش برف و کولاک (به¬ویژه در مناطق غربی و شمال غربی استان). توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1-حفاظت از کندوهای زنبورعسل در برابربارش برف، سرما و سوز باد، با توجه بهرخداد بارندگی و وزش باد طی روزهای 48 ساعت آینده، باتنظیم دریچه کندوها وپوشاندن و عایق¬بندی مناسبآنها.2- انجام تغذیه مکمل زنبورهای عسل با توجهبه سرمای هوا. 3- خودداری از جابجاییقاب¬های داخل کندوها جهت جلوگیری از آسیب دیدن زنبورها با توجه به کاهش محسوس دما. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبی (قطع یا کاهش غذادهی)با توجه به رخداد بارندگی و افت شدید دما.2- اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از یخ زدن آب حوضچه¬ها و شکستن یخ سطح آب استخرهای پرورش ماهیجهت هوادهی.3- تنظیم و کنترل دریچه¬های ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی با توجه به رخداد بارندگی طی 48 ساعت آینده (به¬ویژه در منطقه اردل). . توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی سامان از ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ لغایت۰۵/۱۱/۱۳۹۹ :توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) عدم هرس درختان به دلیل امکان خسارت و خشک شدن سرشاخه ها با توجه به رخداد دمای پایین در منطقه. 2) رعایت بهداشت باغ، جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. 3) استفاده از کودهای حاوی پتاسیم و کلسیم جهت افزایش مقاومت درختان نسبت به تنش های ناشی از کاهش دما. 4) استحکام سازه¬ها، تنظیم و کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ به دلیل کاهش محسوس دما و شروع فصل بارش. 5) تخلیه لوله ها و پمپ های آبیاری به دلیل وقوع دمای پایین در منطقه و امکان ترکیدگی لوله ها. توصیه های بخش پرورش زنبور عسل: 1) حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و آسیب ناشی از روند کاهشی دما و بارش. 2) آماده سازی بستر برای زمستان گذرانی کلونی های زنبور عسل. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1) تنظیم وکنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس