پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۹/۰۷/۰۴ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاویر ماهواره ای : : براساس بررسی آخرین نقشه ها ی پیش یابی و تصاویر ماهواره ای ،برای امروز آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط غبار رقیق صبحگاهی خواهیم داشت. از فردا تا پایان هفته در ساعات بعد از ظهر خصوصا برای نیمه شمالی و شرقی افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک خصوصا در ساعات بعد از ظهر انتظار می رود. طی هفته آینده کاهش نسبی و تدریجی دما ی هوا پیش بینی می شود.
صاف  گاهی وزش باد ،غبار رقیق صاف  در بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد صاف  گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۴ °C حداقل دماي شهرکرد
۲۹ °C حداکثر دماي شهرکرد
۸ °C حداقل دماي بروجن
۲۸ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد ،غبار رقیق
چهل و هشت ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتا شدید در پاره ای نقاط گرد و خاک
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۸ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۶ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۳ °C حداقل دماي لردگان
۳۴ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر قسمتي ابري گاهی وزش باد نسبتا شدید، و احتمال گرد و خاک
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر قسمتي ابري گاهی وزش باد نسبتا شدید، و احتمال گرد و خاک
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه های کشاورزی مورخ ۰۲/۰۷/99 الی ۰۵/۰۷/99: توصیه¬های بخش زراعت: 1- تنظیم دور آبیاری مزارع (سیب زمینیو ...)با توجه به روند کاهشی دما و نیاز آبیگیاه. 2- خودداری از آتش زدن بقایای محصولات زراعی جهت حفاظت از مواد آلی خاک و جلوگیری از آتش سوزی مراتع با توجه به وزش باد.3- پایان مهلتکشت کلزا در مناطق سردسیر و شرقی استانو مهلت کشت کلزا در مناطق گرمسیر استان تا 10 مهرماه.4- تسریع در برداشت ذرتبا توجه به روند کاهشی دما و احتمال سرمازدگی از اوایل هفته آینده. 5- انجام آبیاری دوم یا سوم مزارع کشت شده کلزا. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دما و افت دما از اوایلهفتهآینده.2- پایش سفیدک و کرم سرشاخه‏خوار هلو.3- انجام کوددهی پتاسه به درختان میوه پس از برداشت محصول جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش¬های محیطی.4- افزایش دور آبیاری درختان با توجه به روند کاهشی دما.5- حذف و هرس شاخه‏های آلودهو خشکیده درختان و جمع¬آوری زنگوله¬ها (میوه¬های آلوده به زنبور مغزخوار بادام)در باغات پس از برداشت محصول.6- تسریع در برداشت و جمع‏آوری میوه‏های باقیمانده در باغات با توجه به روند کاهشی دما. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه بهروند کاهشی دما. 2- رعایت نکات ایمنی و حفاظت از منابع طبیعی با توجه به خشک بودن علفزارها و وزش باد جهتجلوگیری از آتش گرفتن علف‏زارها و سرایت به درختان جنگلی. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1-حفاظت از زنبورهای عسل در برابر وزش باد نسبتاً شدیدو روند کاهشی دما طی هفته آینده. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبی (افزایش تغذیه) و ایجاد تهویه مناسب استخرها با توجه به روند کاهشی دما.
BR>
BR
.!BR>

توصیه های کشاورزی مورخ ۰۲/۰۷/99 الی ۰۵/۰۷/99: ايستگاه هواشناسي سامان توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) تسریع در برداشت محصولات باغی به دلیل احتمال خسارت ریبزش ناشی از وزش باد شدید. 2) تسریع در برداشت محصولات زراعی بویژه ذرت به دلیل شروع روند کاهشی دما. 1) رعایت بهداشت باغ، جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. .توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. 2) کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس