پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تفسير نقشه مورخه
براساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی ، طی پنج روز آینده در بعضی ساعات افزایش ابر ، رشد ابرهای همرفتی گاهی وزش باد به نسبت شدید و در برخی نقاط غبار رقیق محلی پیش بینی می شود. برای اواخر روز شنبه و طی روز یک شنبه در برخی نقاط استان خصوصا نواحی شمالی و شرقی رگبار بهاری و رعد و برق انتظار می رود . دما طی 48 ساعت آینده روند افزایشی دارد.
صاف تا کمی ابری گاهی  وزش باد صاف تا کمی ابری گاهی  وزش باد صاف تا کمی ابری گاهی  وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۱- °C حداقل دماي شهرکرد
۲۱ °C حداکثر دماي شهرکرد
۲ °C حداقل دماي بروجن
۲۱ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد اواخر وقت احتمال بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات ابری و رگبار و رعد و برق و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱ °C حداقل دماي کوهرنگ
۱۷ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات ابری و رگبار و رعد و برق و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۴ °C حداقل دماي لردگان
۲۴ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات ابری و رگبار و رعد و برق و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی فرخشهر از تاریخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۰ لغايت ۱۴۰۰/۰۱/۲۹: توصیه¬های بخش زراعت: 1-انجام آبیاری مزارع با توجه به نیاز گیاه و عدم رخداد بارش موثر در منطقه طی چند روز آینده. 2- کوددهی سرک مزارع (گندم، جو،کلزا و ... ) همراه با آب آبیاری جهت تقویت گیاه با توجه به آسیب سرمازدگی به مزارع. 3-تسریع در مبارزه با علف¬های هرز مزارع کلزا و غلاتدر ساعات بدون باد.4- مبارزه با سن غلات با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.5- پایش شته مومی در مزارع کلزا و در صورت نیاز مبارزه با آن.6- انجام محلول‏پاشی و سم‏پاشی در ساعات صبح. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما،رطوبت و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش نسبی دما. 2- حذف شاخه‏های آلوده به سرشاخه‏خوار هلو و خشکیده و جمع¬آوری و خارج نمودن شاخه‏های شکسته وهرس شده و میوه‏های آلوده به آفات (زنبور مغزخوار)از سطح باغ و انجام بهداشت عمومی باغات.3- تقویت و کوددهی باغات با ترکیبات پتاسه، فسفره، بُر و روی جهت مقاومت به سرمای دیررس بهاره و کاهش اثرات خسارت سرمازدگی.4- انجام آبیاری باغات با توجه بهنیاز آبی درختان و عدم بارندگی طی روزهای آینده.5- پایش شته¬های بادام در باغات و مبارزه با آنها با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.6- تسریع در مبارزه با لکه‏آجری بادام.7- بازدید از سازه و پوشش گلخانه¬ها و مستحکم نمودن آنها با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید طی روزهای گذشته و در بعدازظهر چند روز آینده.8-انجام محلول‏پاشی و سم‏پاشی در ساعات صبح با توجه به وزش باد در بعدازظهرها. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما، رطوبت و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬هابا توجه به نوسانات دمایی. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- انتقال کندوهای زنبور عسل به نزدیکی باغات و مزارع کلزا جهت تغذیه و گرده‏افشانی با اطلاع از زمان سم‏پاشی باغات.2- حفاظت از کندوها در برابر وزش باد. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبیبا توجه به نوسانات دمایی. 2- پاک¬سازی و بهداشت استخرهای پرورش ماهیبا توجه به احتمال گل‏آلود شدن آب حوضچه‏ها طی روزهای گذشته. <”BR>
BR
.!BR>
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی سامان از ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ لغايت ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) شرایط جهت محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وقوع بارش و بادهای شدید مناسب نمی باشد. 2) رعایت بهداشت باغ، جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. 3) استحکام سازه¬ها، تنظیم و کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ به دلیل احتمال وقوع وزش بادهای شدید. توصیه های بخش پرورش زنبور عسل: 1) حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر رگبار باران و وزش باد شدید. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1) تنظیم وکنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها. 2) استحکام سازه های مرغداری ها و دامداری ها به دلیل وزش باد شدید.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس