پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره : آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار طی سه روز آینده در سطح منطقه می باشد . در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری ، گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود. طي اين مدت با تشکیل چشمه های گرد و غبار در کشور عراق شرایط برای انتقال این ذرات به استان مهیا می باشد.
صاف گاهی وزش باد ، غبار  رقیق صاف گاهی وزش باد صاف گاهی وزش باد ، غبار  رقیق
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۷ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۴ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۰ °C حداقل دماي بروجن
۳۲ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد ، غبار رقیق
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد ، غبار رقیق
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد، غبار رقیق
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۷ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۹ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد ، غبار رقیق
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد ، غبار رقیق
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۲ °C حداقل دماي لردگان
۳۷ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد ، غبار رقیق
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد ، غبار آلود
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد ، غبار آلود
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر توصیه¬های بخش زراعت: 1- انجام محلول¬پاشی و سم¬پاشی در ساعات بدون باد. 2- تسریع در انجام کشت سیب¬زمینی، ذرت علوفه¬ای (با استفاده از ارقام زودرس و میان¬رس)، حبوبات، چغندر علوفه¬ای و سایر محصولات بهاره . 3- کولتیواتور زنی بین ردیف¬های کشت جهت مبارزه با علف¬های هرز مزارع و یا استفاده از سموم شیمیایی مناسب جهت کشت¬های بهاره. 4- مبارزه با سوسک گرده¬خوار در مزارع کلزا. 5- مبارزه با آفات محصولات بهاره (حبوبات) ازجمله: آگروتیس (طوقه بر)، کنه¬ها، شته¬ها و ... .6- تنظیم دور آبیاری مزارع با توجه به گرمای هوا و کمبود منابع آب. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- انجام محلول¬پاشی و سم¬پا¬شی درختان در ساعات بدون باد. 2- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به افزایش دما و استفاده از سایبان در پوشش گلخانه¬ها، جهت کاهش نور و گرما. 3- هرس سبز انگور و تنک برگ¬ها جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور با توجه به مهیا بودن شرایط محیطی. 4- مبارزه با کرم سیب در باغات آلوده مناطق سردسیر استان. 5- مبارزه با سرشاخه خوار روزاسه ( باغات سیب، بادام، هلو وگل محمدی) در مناطق آلوده. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم دما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه به افزایش دما جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬ها. 2- انجام پشم¬چینی دام¬ها با توجه به افزایش دما. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل:1- هماهنگی با کشاورزان منطقه در زمان¬ سم¬پاشی مزارع و باغات (به¬ویژه با حشره¬کش¬ها). توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- مديريت و تنظیم جیره¬ غذايي و تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش دما .
ايستگاه هواشناسي سامان توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1)شرایط جهت انجام عملیات محلول پاشي و سم پاشي مساعد می باشد. 2) مبارزه با سرشاخه خوار هلو در باغات بادام و هلو. 3) هرس سرشاخه های گردوی آلوده به بیماری شانکر قارچی. 4) مبارزه با خوشه خوار مو. 5) مبارزه علیه کرم سیب. 6)جهت مبارزه با کرم خراط و کنترل جمعیت در باغات گردو، اقدام به نصب تله های فرمونی شود. 7) مبارزه علیه انواع شته در هسته داران. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1) حفاظت از زنبورهای عسل با توجه به وقوع رگبار باران و وزش باد.
ايستگاه هواشناسي لردگان
. توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- كنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه ‏ها و سالن‏ های پرورش قارچ با توجه به افزایش دما 2- هرس سبز انگور و تنک کردن برگ¬ها جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور با توجه به مهیا بودن شرایط محیطی و مبارزه شیمیایی با کرم خوشه خوار انگور . 3- آبیاری منظم باغات. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1 - تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در دامداری‏ ها و مرغداری‏ ها با توجه به افزایش دما در روزهای آینده جهت جلوگیری از شیوع بیماری ها . توصیه های بخش پرورش آبزیان: 1- مدیریت و تنظیم جیره غذایی و تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش دما .
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس