پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۹/۰۹/۰۹ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاویر ماهواره ای: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز در سطح استان می باشدطی این مدت بارش باران ، در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف و کولاک برف ،رعد و برق ،وزش باد نسبتا شدید و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می شود. دامنه فعالیت این سامانه غالب مناطق به ویژه نیمه ی غربی و جنوب استان (کوهرنگ، لردگان ، اردل ، خانمیرزا، فارسان و کیار) می باشد. با خروج سامانه بارشی برای صبح روزهای دو شنبه و سه شنبه کاهش نسبی دمای هوا و در برخی نقاط احتمال مه صبحگاهی انتظار می رود. سامانه بارشی دیگری از اواخر وقت روز سه شنبه تا روز پنج شنبه هوای استان را متاثر خواهد کرد
ابری در بعضی ساعات بارش باران در ارتفاعات بارش برف گاهی وزش باد ابری همراه با بارش باران و برف گاهی وزش باد ابری در بعضی ساعات بارش باران در ارتفاعات بارش برف گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-۲ °C حداقل دماي شهرکرد
۹ °C حداکثر دماي شهرکرد
۰ °C حداقل دماي بروجن
۸ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : ابری در بعضی ساعات بارش باران در ارتفاعات بارش برف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : مه صبحگاهی ، قسمتی تا نیمه ابری به تدریج کاهش ابر گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد با احتمال مه صبحگاهی
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
-۲ °C حداقل دماي کوهرنگ
۴ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : ابری همراه با بارش باران و برف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : مه صبحگاهی و احتمال بارش پراکنده به تدریج کاهش ابر گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد در اواخر وقت بارش باران و برف
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۷ °C حداقل دماي لردگان
۱۰ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : ابری در بعضی ساعات بارش باران در ارتفاعات بارش برف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : مه صبحگاهی ، قسمتی تا نیمه ابری به تدریج کاهش ابر گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد در اواخر وقت بارش باران
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکمایستگاه هواشناسی کشاورزی فرخشهر از تاریخ 05/09/99 لغایت 09/09/99: توصیه¬های بخش زراعت: 1-استفاده از کودهای پتاسه (سولوپتاس) در مزارع کشت شده کلزا جهت افزایش مقاومت گیاه به سرما.2-تسریع و تعجیل درانجامکشت غلات و حبوبات(دیم) با توجه به بارش¬هایموثر و خوب پیش روی به¬ویژه طی روزهای پنج¬شنبه تا دوشنبه.3-تسریع در تخلیه آب وجمع‏آوری لوله¬ها، پمپ¬ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار در مزارع با توجه به کاهش دما و بارندگی سنگین طی روزهای آینده.4- استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین‏های کشاورزی. 5- عدم انجام هرگونه محلول¬پاشی و سم¬پاشی در مزارع با توجه به بارندگی شدید، وزش باد و کاهش دما. 6- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از مزارع در برابر آب¬گرفتگی و سیلابی شدن از جمله کنترل و پاک¬سازی راه¬آب مزارع و ... با توجه به رخداد بارش¬های شدید و سیلابی شدن مسیل¬ها طی روزهای شنبه و یکشنبه.7-انتقال هرچه سریعتر محصولات ، ادوات و ماشین¬آلات کشاورزی باقیمانده در مزارع و فضای باز به اماکن مسقف و پوشیده. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما،نور، رطوبت و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به ابرناکی بودن هوا، بارندگی و روندکاهشی دما. 2-استحکام و ترمیم پوشش و سازه گلخانه¬ها با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید و بارندگی های سنگین برف و بارانطی روزهای آینده.3- تامین سوخت زمستانه برای گلخانه‏ها با توجه به آغاز فصل سرما.4- هرس شاخه¬ها و جمع¬آوری و معدوم نمودنسرشاخه¬ها و میوه‏های آلودهدر باغاتو رعایت بهداشت عمومی باغات .5- تسریع درکوددهی پتاسه به درختان میوه از طریق چالکود جهت افزایشمقاوت درختان به سرما.7-پاک¬سازی و کنترل کانال¬هایانتقال آب و جوی¬های آبیاری در باغات با توجه به بارش¬های شدید و سنگین طی روزهای پنج¬شنبه تا دوشنبه. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬هاو اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬ها با توجه به روند کاهشی دما.2-خودداریاکید دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات، حرکت و توقف در مسیل¬ها و حاشیه رودخانه¬هابا توجه به بارش سنگین و شدید‏باران و برفو باد و کولاک طی4 روز آینده، به¬ویژهروزهای ¬شنبه و یکشنبه در مناطق غربی استان.3- انتقال دام¬ها و احشام به اماکن امن. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1-حفاظت از کندوهای زنبورعسل در برابربارندگی شدید، وزش بادوسرمای هوا. 2- انتقال کندوهای زنبورعسل به مکان¬هایامن با توجه به بارش شدید و حجم بالای روان¬آب¬ها. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبیو ایجاد تهویه مناسب استخرها با توجه به بارندگی، احتمال رعد وبرق و روندکاهشی دما.2- پاک-سازی، تنظیم و کنترل دریچه¬های ورودی و خروجی آب استخرها با توجه به بارندگی¬شدید طی روزهای پنج¬شنبه تا دوشنبه.3-اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از ورود آب گل¬آلود به حوضچه¬های پرورش ماهی با توجه به شدت بارندگی و حجم بالای روان¬¬آب و سیلابی شدن رودخانه¬هاطی روزهای شنبه و یکشنبه (به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان). توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکمایستگاه هواشناسی کشاورزی سامان از تاریخ 05/09/99 لغایت 09/09/99: 1) تکاندن برگ¬های درختان مثمر و غیر مثمر بدلیل عقب بودن مرحله خزان در برخی مناطق استان و جلوگیری از خسارت ناشی از بارش برف در ارتفاعات. 2) رعایت بهداشت باغ، جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. 3) استفاده از کودهای حاوی پتاسیم و کلسیم جهت افزایش مقاومت درختان نسبت به تنش های ناشی از کاهش دما. 4) استحکام سازه¬ها، تنظیم و کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ به دلیل کاهش محسوس دما و بارش. 5) تنظیم دور آبیاری جهت سازگاری درختان برای ورود به فصل رکود. توصیه های بخش پرورش زنبور عسل: 1) حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و آسیب ناشی از روند کاهشی دما و بارش. 2) آماده سازی بستر برای زمستان گذرانی کلونی های زنبور عسل. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم وکنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها توصیه¬های بخش زراعت: 1-استفاده از کودهای پتاسه (سولوپتاس) در مزارع کشت شده کلزا جهت افزایش مقاومت گیاه به سرما.2-تسریع و تعجیل درانجامکشت غلات و حبوبات(دیم) با توجه به بارش¬هایموثر و خوب پیش روی به¬ویژه طی روزهای پنج¬شنبه تا دوشنبه.3-تسریع در تخلیه آب وجمع‏آوری لوله¬ها، پمپ¬ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار در مزارع با توجه به کاهش دما و بارندگی سنگین طی روزهای آینده.4- استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین‏های کشاورزی. 5- عدم انجام هرگونه محلول¬پاشی و سم¬پاشی در مزارع با توجه به بارندگی شدید، وزش باد و کاهش دما. 6- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از مزارع در برابر آب¬گرفتگی و سیلابی شدن از جمله کنترل و پاک¬سازی راه¬آب مزارع و ... با توجه به رخداد بارش¬های شدید و سیلابی شدن مسیل¬ها طی روزهای شنبه و یکشنبه.7-انتقال هرچه سریعتر محصولات ، ادوات و ماشین¬آلات کشاورزی باقیمانده در مزارع و فضای باز به اماکن مسقف و سر پوشیده. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما،نور، رطوبت و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به ابرناکی بودن هوا، بارندگی و روندکاهشی دما. 2-استحکام و ترمیم پوشش و سازه گلخانه¬ها با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید و بارندگی های سنگین برف و بارانطی روزهای آینده.3- تامین سوخت زمستانه برای گلخانه‏ها با توجه به آغاز فصل سرما.4- هرس شاخه¬ها و جمع¬آوری و معدوم نمودنسرشاخه¬ها و میوه‏های آلودهدر باغاتو رعایت بهداشت عمومی باغات .5- تسریع درکوددهی پتاسه به درختان میوه از طریق چالکود جهت افزایشمقاوت درختان به سرما.7-پاک¬سازی و کنترل کانال¬هایانتقال آب و جوی¬های آبیاری در باغات با توجه به بارش¬های شدید و سنگین طی روزهای پنج¬شنبه تا دوشنبه. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬هاو اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬ها با توجه به روند کاهشی دما.2-خودداریاکید دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات، حرکت و توقف در مسیل¬ها و حاشیه رودخانه¬هابا توجه به بارش سنگین و شدید‏باران و برف، رعد و برق،باد و کولاک طی4 روز آینده، به¬ویژهروزهای ¬شنبه و یکشنبه در مناطق غربی استان.3- انتقال دام¬ها و احشام به اماکن امن. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1-حفاظت از کندوهای زنبورعسل در برابربارندگی شدید، وزش بادوسرمای هوا. 2- انتقال کندوهای زنبورعسل به مکان¬هایامن با توجه به بارش شدید و حجم بالای روان¬آب¬ها. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبیو ایجاد تهویه مناسب استخرها با توجه به بارندگی، احتمال رعد وبرق و روندکاهشی دما.2- پاک-سازی، تنظیم و کنترل دریچه¬های ورودی و خروجی آب استخرها با توجه به بارندگی¬شدید طی روزهای پنج¬شنبه تا دوشنبه.3-اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از ورود آب گل¬آلود به حوضچه¬های پرورش ماهی با توجه به شدت بارندگی و حجم بالای روان¬¬آب و سیلابی شدن رودخانه¬هاطی روزهای شنبه و یکشنبه (به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان).
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس