پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۹/۰۴/۲۳ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاویر ماهواره: بر اساس آخرین نقشه ها و تصاویر ماهواره ای ،تا پایان هفته خصوصا در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می شود. طی این مدت در برخی نقاط احتمال رگبارهای پراکنده و همچنین به سبب افزایش سرعت وزش باد ، خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست. دما طی این مدت تغییرات چندانی ندارد.
صاف تا کمی ابری ، در بعد از  ظهرافزایش ابر  و وزش باد نسبتا شدید صاف تا کمی ابری ، در بعد از  ظهرافزایش ابر  و وزش باد صاف تا کمی ابری ، در بعد از  ظهرافزایش ابر  و وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۹ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۴ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۲ °C حداقل دماي بروجن
۳۲ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری ، در بعد از ظهرافزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری ، به تدریج افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری ، به تدریج افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۳ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۸ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری ، در بعد از ظهرافزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری ، به تدریج افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری ، به تدریج افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۶ °C حداقل دماي لردگان
۳۶ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری ، در بعد از ظهرافزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری ، به تدریج افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری ، به تدریج افزایش ابر و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
هواشناسی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (سال زراعی 99-98 ) توصيه کشاورزي اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ تا ۱۳۹۹/۰۴/۲۵/توصیه¬های بخش زراعت: 1- انجام سم¬پاشی و محلول¬پاشی مزارع در ساعات خنک روز ودر ساعات بدون باد2- تنظیم دور آبیاری مزارع (لوبیا، سیب زمینی و ...)با توجه به دمای هوا و نیاز آبیگیاه .4- انجام برداشت گندم. 5- خودداری از آتش زدن بقایای محصولات زراعی.6- تسریع و تعجیل در برداشت محصول کلزا در مزارع برداشت نشده. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه بهروند افزایشی دما 2- حفاظت از سازه و پوشش گلخانه‏ها با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید طی 48 ساعت آینده.3- انجام محلول¬پاشی وسم¬پاشی باغاتدر ساعات بدون بادو در اوایل یا اواخر روز.4- پایشکرم سرشاخه¬خوار هلو و بادامو مبارزه با آن در باغات آلوده.5-پایش و کرم سیب در مناطق آلوده. 6- پایشکرم خوشه¬خوار انگور.7- تنظیم دور آبیاری درختانبه‏ویژه نهال‏های جوان با توجه به نیاز آبی گیاه.7- پایش سفیدک هلو و مبارزه با آن با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.9– پایش کنه¬های تارتن درختان میوه و مبارزه با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.10- پایش و مبارزه با سفیدک انگور . توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه بهروند افزایشی دما. 2- رعایت نکات ایمنی و حفاظت از منابع طبیعی با توجه به گرمای هوا و وزش بادهای نسبتاً شدید جهت جلوگیری از آتش گرفتن علف‏زارهای خشک و سرایت به درختان جنگلی. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1-تامین منابع آب در نزدیکی کندوها و قرار دادن کندوها در زیر سایبان با توجه به گرمای هوا.2- حفاظت از زنبورهای عسل در برابر وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبی و ایجاد تهویه مناسب استخرها با توجه به روند افزایشی دما. . :color=7899ffBR
.!BR>BR>

هواشناسی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (سال زراعی 99-98 ) توصيه کشاورزي اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی سامان ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ تا ۲۵/۰۴/توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) مبارزه علیه نسل دوم سرشاخه خوار هلو 2) رعایت بهداشت باغ، هرس سرشاخه های آلوده و جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. 3) مبارزه علیه سفیدک هلو و سیب. 4) مبارزه علیه انواع شته و کنه در هسته داران. .توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. 2) کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس